Författare

 

Traumateamutbildning.se har tagits fram gemensamt av en arbetsgrupp inom Säker Traumavård.

  • Fredrik Linder, Uppsala, Svensk Kirurgisk Förening
  • Agneta Brandt, Stockholm, Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma
  • Sofi Sarin, Malmö/Lund, Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma
  • Pär Lindgren, Växjö, Svenska Intensivvårdsregistret
  • Torsten Backteman, Göteborg, Svensk Barnkirurgisk Förening
  • Anders Salomonsson, Upplands Väsby, TeamRM
  • Kiku Pukk-Härenstam, Stockholm, Karolinska Institutet
  • Pelle Gustafson, Stockholm, Löf
  • Hayley Allan, Educator ATLS Sverige (avsnittet om lärande)

 

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har bekostat utbildningen och webb-programmet.