Traumateam i praktiken

 

Här beskrivs hur kunskapen från föregående kapitel omsätts i praktiken, och vad ett team kan göra när arbetet inte går som förväntat.