Utmaningar i vardagen

 

Målet med detta kapitel är att:

 • Beskriva ett antal situationer som ett traumateam kan ställas inför och stimulera till reflektion över hur situationerna kan lösas

 

Ett traumateam kommer förr eller senare att ställas inför utmanande och oväntade situationer. Genom att i förväg fundera igenom vad dessa svåra situationer kan bestå i, kan teamet förbereda sig på hur det ska agera.

 

Den stökiga patienten

Ett traumateam har samlats för att ta emot en traumapatient som 20 minuter tidigare varit med om en trafikolycka som passagerare i bakluckan på en personbil. Patienten är drog- och medvetandepåverkad, och vid ankomst till akutrummet har han ryckt ut en PVK. Han medverkar inte till undersökning, utan försöker resa sig från britsen och skriker att teamet ska ”gå därifrån”. Patienten blöder från ett sår i bakhuvudet.

Här ställs teamet inför en svår situation, där en undersökning för att utesluta exempelvis en skallskada som orsak till patientens agiterade tillstånd, hamnar i konflikt med patientens autonomi. Beror patientens agerande på hypovolemi, skallskada eller drogpåverkan?

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Neurogen eller hypovolem chock?

En 72-årig man som fallit ned i en brunn inkommer till akutmottagningen som traumalarm. Patienten togs livlös ur brunnen och HLR påbörjades på skadeplats. Patienten återfick bärande cirkulation, men är medvetslös. På akutrummet noteras fri luftväg, dämpade andningsljud vänster sida. 300 ml blod tömmer sig i ett thoraxdränage som läggs. Mannen saturerar sig 100 % på O2. Pulsen är 110/min och blodtrycket 80/40 mm Hg. Patienten är nedkyld med genomblöta kläder. FAST är negativ. Efter infusion av en liter RingerAcetat, 2 enheter blod samt 2 plasma har patienten en puls på 104/min och ett blodtryck på 80/40. Kroppstemperaturen uppmäts till 35,3°C.

Här uppstår flera situationer och potentiella fallgropar som traumateamet behöver adressera. Om orsaken till patientens hypotension är blödningschock är det störst risk att en patient utan yttre blödningstecken blöder i buken, och snar transport till operationssal för laparotomi är då att förorda. Om orsaken är neurogen chock har både vasopressorer och volymssubstitution en plats i behandlingen, samtidigt som vidare diagnostik med CT är nödvändig. Om orsaken är både neurogen chock och hypovolem chock behöver allt ovanstående beaktas.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Jourtid

Du är bakjour och på väg hem. Sjuksköterskan på Akutmottagningen ringer dig på din jourtelefon och meddelar att man har dragit igång ett Nivå 1–larm om en MC-olycka. Det visar sig att din primärjour (ST-läk) opererar appendicit och anestesiologen står på urakut/omedelbart snitt. Enligt uppgift är patientens vitala funktioner ”hyfsade” enligt sjuksköterskan. Ankomsttid till sjukhuset 5 min.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Hotbild

En patient inkommer med ambulans efter en knivskada. Det är derbymatch mellan två fotbollslag i staden. Ambulansen berättar att det är pågående större slagsmål utanför arenan. Inom 10 minuter kommer nästa patient. Hur hör dessa ihop? Vän eller fiende? Anhöriga/vänner/supporters anländer också så småningom. Alkoholhalten hög hos samtliga.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Okänt antal patienter

Du får som primärjour ett telefonsamtal från sjuksköterskan på Akutmottagningen att det är skottlossning på stan. Polisen har ringt. Det verkar vara minst två skadade, men det kan tydligen vara fler.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Flerskadesituation

I en minivan kommer fyra skadade, helt utan förvarning. Det blir lite rörigt utanför Akutmottagningen, då ingen av de fyra på grund av sina skador kan gå själv. Det är dagtid och relativt lugnt på akuten. Det finns personal till fyra traumateam, men bara en teamledare.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Viktiga sjukhusfunktioner trasiga

Katastrof på Röntgenavdelningen! Datasystemet är ur funktion och man kan inte genomföra CT-undersökningar. Oklart när detta kan lösas. Sjuksköterska från Akutmottagningen – som känner till problemet - ringer teamledaren och säger att man är förvarnade om en svårt skadad person från en MC-krasch. Beräknad ankomst 15 min.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Handlingsförlamad teammedlem

Undersköterskan i traumateamet ska assistera vid inläggning av pleuradrän. Det går dock inte alls så bra. Du märker som teamledare att det går långsamt och märker att något är fel, när du ser och hör att dränet hamnar på golvet.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Hjärtstopp vid trauma

En ung man har fått en stålbjälke över bröstkorgen. Han är intuberad på plats. Beräknad ankomst 3 min. Ambulans meddelar att A-HLR är påbörjad. Teamet kompletteras med kardiolog, som börjar ta över rollen som traumateamledare...

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

 

Konflikt med riktlinjer

I ett traumateam finns en duktig akutläkare som nyligen gått ATLS. Hen har ryktesvis blivit tillfrågad om att bli instruktör. Patienten som teamet tar hand om har ett thoraxtrauma och en fotledsfraktur. Andningsljud på båda sidorna, SO2 88 med syrgas. BT 90/60, puls 110. Akutläkaren hävdar med bestämdhet att man ska anlägga thoraxdränage. När teamledaren säger att detta kan vänta, hävdar akutläkaren att ”enligt ATLS så ska patienter ha thoraxdrän vid B-problem”.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?