Välkommen till Trauma/larmteamutbildning.se!

 

Utbildningens mål är att, genom att förmedla kunskaper i hur traumateam och andra larmteam kan arbeta, höja kvalitet och säkerhet i svensk akutsjukvård.

Traumateamutbildning.se har tagits fram av en grupp inom projektet Säker Traumavård, ett samarbete mellan 19 professionsföreningar, 3 kvalitetsregister och Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).

Kommande utbildningstillfällen är 4 - 5 december 2023 (Göteborg).

Lycka till med lärandet och med teamarbetet!

Traumateam