Välkommen till Traumateamutbildning.se!

 

Utbildningens mål är att, genom att förmedla kunskaper i hur traumateam kan arbeta, höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård.

Traumateamutbildning.se har tagits fram av en grupp inom projektet Säker Traumavård, ett samarbete mellan 19 professionsföreningar, 3 kvalitetsregister och Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).

Lycka till med lärandet och med teamarbetet!

Traumateam