CRM

 

Detta kapitel ger en beskrivning av vad CRM är, hur CRM utvecklades och vilka de ingående delarna är. CRM ska i dessa sammanhang uttydas som Crew Resource Management.

En engelskspråkig definition är "To optimize team performance by reducing the effect of human error through the use of all available resources, including people, hardware and information". En svensk översättning lyder: "Att optimera teamets prestation genom att minska effekten av mänskliga fel via användande av alla tillgängliga resurser, såväl människor som utrustning och information"