Bakgrund

 

Traumateamutbildning.se är framtagen för att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård, och syftar till att ge traumateam bättre förutsättningar att kunna använda de kompetenser och färdigheter de har. Bakgrunden är det behov av att utbilda både traumateamledare i att leda team, men också traumateam i sig, som framkommit under projektet Säker Traumavård.

Innehållet i denna utbildning gör inga anspråk på att vara en komplett lärobok inom området teamutveckling. Vi har istället valt, baserat på våra erfarenheter, att presentera ett eller flera sätt att höja ett traumateams förmåga att ta hand om en skadad patient genom att öka teamets förmåga att använda den samlade kompetens det besitter.

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen omfattar innehållet i detta webb-program och är avsedd att studeras i förväg inför den praktiska delen av utbildningen. Den praktiska delen förmedlas under en 1-dagars utbildning för teamledare och medlemmar i traumateam. Utbildningen hålls lokalt ute på sjukhus som tar emot traumapatienter.

De instruktörer som ska hålla 1-dagarsutbildningar utbildas i detta under en 2-dagarsutbildning.