Bakgrund

 

Traumateamutbildning.se är framtagen för att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård, och syftar till att ge traumateam bättre förutsättningar att kunna använda de kompetenser och färdigheter de har. Bakgrunden är det behov av att utbilda både traumateamledare i att leda team, men också traumateam i sig, som framkommit under projektet Säker Traumavård.

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen omfattar innehållet i detta webb-program och är avsedd att studeras i förväg inför den praktiska delen av utbildningen. Den praktiska delen förmedlas under en 1-dagars utbildning för teamledare och medlemmar i traumateam. Utbildningen hålls lokalt ute på sjukhus som tar emot traumapatienter.

De instruktörer som ska hålla 1-dagarsutbildningar utbildas i detta under en 2-dagarsutbildning.