Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Välkommen till trauma-/ larmteamutbildning.se!

traumateam

Utbildningens mål är att, genom att förmedla kunskaper i hur traumateam och andra larmteam kan arbeta, höja kvalitet och säkerhet i svensk akutsjukvård.

Utbildningen har ursprungligen tagits fram av en grupp inom projektet Säker Traumavård, ett samarbete mellan 19 professionsföreningar, 3 kvalitetsregister och Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Efterhand har utbildningen anpassats, så att den är relevant för de flesta sorters larmteam.

Lycka till med lärandet och med teamarbetet!

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.