Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Målet med detta kapitel är att:

 • Definiera vad attityder innebär
 • Belysa riskfyllda och säkra attityder

 

Vad är en attityd?

En definition på attityd är hur man 1) medvetet eller omedvetet, 2) positivt eller negativt samt 3) betraktar och bedömer ett fenomen eller händelse.

Vår attityd blir en viktig komponent i vad som är, bidrar till och formar vårt beteende. Vad som slutligen avgör vårt beteende är, förutom attityder, även en komplex mix av komponenter som våra värderingar, vår personlighet, vår kunskap, vårt arv och miljö samt flera andra faktorer.

 

Riskfyllda och säkra attityder

Attityder kan delas in i riskfyllda och säkra attityder:

Riskfyllda:

 • ”Jag är chef här och vet bäst”
 • ”Ingen ska tala om för mig hur jag ska sköta mitt jobb”
 • ”Det brukar ju gå bra”
 • ”Det där verkar konstigt, men jag törs inte säga ifrån”
 • ”Det spelar ändå ingen roll”
 • ”Det första intrycket är alltid rätt”

Säkra:

 • ”Här känner jag mig osäker, bäst att fråga”
 • ”Det här ska vi skriva en rapport om så att problemet kan åtgärdas”
 • ”Jag måste se till att alla får möjlighet att komma med synpunkter”
 • ”Nej, det här känns inte rätt, jag måste säga ifrån”

På senare tid har frågan om riskfyllda attityder spelar någon roll för slutresultatet ur patientens synvinkel studerats. Det visar sig att riskfyllda attityder är relativt vanligt bland läkare i opererande specialiteter, och att riskfyllda attityder har en koppling till sämre utfall för patienter (Bruinsma et al, Kadzielski et al, Riskin et al.).

 

Referenser

Bruinsma WE, et al. How prevalent are hazardous attitudes among orthopaedic surgeons? Clin Orthop Relat Res. 2015; 473(5): 1582-1589

Kadzielski J, et al. Surgeons attitudes are associated with reoperation and readmission rates. Clin Orthop Relat Res. 2015; 473(5): 1544-1551

Riskin A, et al. The impact of rudeness on medical team performance: a randomized trial. Pediatrics. 2015; 136(3): 487-495

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.