Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Målet med detta kapitel är att:

 • Beskriva ett antal situationer som ett larmteam kan ställas inför och stimulera till reflektion över hur situationerna kan lösas
 • Ett urval av fallen kommer att gås igenom på utbildningen och tanken är att teamet tillsammans ska föreslå lösningar på utmaningen.
 • Före utbildningen får du gärna fundera på hur du kan bidra till detta utifrån din profession och uppgift i teamarbetet.

Ett larmteam kommer förr eller senare att ställas inför utmanande och oväntade situationer. Genom att i förväg fundera igenom vad dessa svåra situationer kan bestå i, kan teamet förbereda sig på hur det ska agera.

Den stökiga patienten

Ett larmteam har samlats för att ta emot en patient som 20 minuter tidigare påträffats på järnvägsstationen i grannorten. Patienten förefaller vara drog- och medvetandepåverkad, och vid ankomst till akutrummet har han ryckt ut sin PVK. Han medverkar inte till undersökning, utan försöker resa sig från britsen och skriker att teamet ska ”gå därifrån”. Patienten har feber och är uppenbart konfusorisk.

Här ställs teamet inför en svår situation, där en undersökning för att utesluta exempelvis en stroke eller infektion som orsak till patientens agiterade tillstånd, hamnar i konflikt med patientens autonomi. Beror patientens agerande på cerebralinfektion, skallskada eller drogpåverkan?

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Neurogen eller hypovolem chock?

En 72-årig man som fallit ned i en brunn inkommer till akutmottagningen som traumalarm. Patienten togs livlös ur brunnen och HLR påbörjades på skadeplats. Patienten återfick bärande cirkulation, men är medvetslös. På akutrummet noteras fri luftväg, dämpade andningsljud vänster sida. 300 ml blod tömmer sig i ett thoraxdränage som läggs. Mannen saturerar sig 100 % på O2. Pulsen är 110/min och blodtrycket 80/40 mm Hg. Patienten är nedkyld med genomblöta kläder. FAST är negativ. Efter infusion av en liter RingerAcetat, 2 enheter blod samt 2 plasma har patienten en puls på 104/min och ett blodtryck på 80/40. Kroppstemperaturen uppmäts till 35,3°C.

Här uppstår flera situationer och potentiella fallgropar som teamet behöver adressera. Om orsaken till patientens hypotension är blödningschock är det störst risk att en patient utan yttre blödningstecken blöder i buken, och snar transport till operationssal för laparotomi är då att förorda. Om orsaken är neurogen chock har både vasopressorer och volymssubstitution en plats i behandlingen, samtidigt som vidare diagnostik med CT är nödvändig. Om orsaken är både neurogen chock och hypovolem chock behöver allt ovanstående beaktas. Det kan också föreligga en bakomliggande grundsjukdom som orsak till medvetslösheten och fallet. Det kan innebära att teamet kommer att bestå av medlemmar från ett traumateam och kompletterat med medicinlarm nivå 1.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Jourtid

Du är bakjour och på väg hem. Sjuksköterskan på Akutmottagningen ringer dig på din jourtelefon och meddelar att man har dragit igång ett nivå 1–larm om en medvetslös patient (GCS 5). Det visar sig att din primärjour (ST-läk) är upptagen med en patient på MIMA och anestesiologen står på urakut/omedelbart snitt. Enligt uppgift är patientens vitala funktioner ”hyfsade” enligt sjuksköterskan. Ankomsttid till sjukhuset 5 min.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Hotbild

En patient inkommer med ambulans efter en knivskada. Det är derbymatch mellan två fotbollslag i staden. Ambulansen berättar att det är pågående större slagsmål utanför arenan. Inom 10 minuter kommer nästa patient. Hur hör dessa ihop? Vän eller fiende? Anhöriga/vänner/supporters anländer också så småningom. Alkoholhalten hög hos samtliga.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Okänt antal patienter

Du får som primärjour ett telefonsamtal från sjuksköterskan på Akutmottagningen att det är en gasolycka vid ishallen. Polisen har ringt. Det verkar vara minst två skadade, men det kan tydligen vara fler.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Flerskadesituation

I en minivan kommer fyra gasexponerade personer, helt utan förvarning. Det blir lite rörigt utanför Akutmottagningen, då ingen av de fyra på grund av saneringsbehov kan tas in på akuten. Det är dagtid och relativt lugnt på akuten. Det finns personal till fyra larmteam, men bara en teamledare.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Viktiga sjukhusfunktioner trasiga

Datorsystemen på röntgenavdelningen ligger nere och man kan inte genomföra CT-undersökningar. Oklart när detta kan lösas. Sjuksköterska från Akutmottagningen – som känner till problemet - ringer bakjour medicin och säger att man är förvarnade om ett rädda hjärnan larm. Beräknad ankomst 15 min.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Handlingsförlamad teammedlem

Undersköterskan i larmteamet ska assistera vid inläggning av pleuradrän. Det går dock inte alls så bra. Du märker som teamledare att det går långsamt och märker att något är fel, när du ser och hör att dränet hamnar på golvet.

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Hjärtstopp vid trauma

En ung man har fått en stålbjälke över bröstkorgen. Han är intuberad på plats. Beräknad ankomst 3 min. Ambulans meddelar att A-HLR är påbörjad. Teamet kompletteras med kardiolog, som börjar ta över rollen som traumateamledare...

 • Vad säger era riktlinjer (SOP)?
 • Hur löser ni problemet?
 • Finns några komponenter i CRM som är särskilt användbara här?

Konflikt med riktlinjer

I ditt team har du en duktig akutläkare som nyligen gått AMLS. Hen har blivit tillfrågad att bli instruktör. Patienten ni tar hand om har misstänkt meningit med sepsis/septisk chock. SO2 88 med syrgas. BT 90/60, p 110. GCS 6. Akutläkaren hävdar med bestämdhet att man måste göra en superakut DT hjärna. När du säger att detta kan vänta, säjer hen ”Enligt AMLS så ska dessa patienter göra DT före LP”

 • Hur hanterar du denna situation?
 • Finns några aspekter från CRM som du ser kan användas i detta fall?

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.