Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Här beskrivs hur kunskapen från föregående kapitel omsätts i praktiken, och vad ett team kan göra när arbetet inte går som förväntat.

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.