Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Syfte

Under rubriken ”Bakgrund” framgår att utbildningen är framtagen för att höja kvalitet och säkerhet i svensk akutsjukvård, genom att ge ledaren av trauma/larmteamet optimala förutsättningar att verkligen kunna leda teamet och att ge teammedlemmarna träning i att bidra med sina kunskaper och färdigheter till ett väl fungerande larmteam.

Avsikten är att skapa ett nationellt curriculum för lokal utbildning av teamledare och team med fokus på CRM, särskilt kommunikation, ledarskap och samarbete.

Delar av utbildningsmaterialet får också användas fritt i andra icke-kommersiella sammanhang. Observera dock att materialet inte är avsett att användas för examination i högskoleutbildningar, då det inte uppfyller högskoleförordningens regler.

 

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del:

Den teoretiska delen består av utbildningsmaterial på denna hemsida. Varje deltagare ska ha läst materialet och sett de videosekvenser som förtydligar utvalda delar. Det är för utbytet av kursdagarna/dagen avgörande att samtliga deltagare gått igenom utbildningsmaterialet, satt sig in i det egna sjukhusets lokala larmriktlinjer samt fyllt i alla delar i de instuderingsfrågor som erhålls via e-post innan kursstart.

Den praktiska delen är en utbildning av instruktörer, som får specifik träning samt verktyg för att hålla teamutbildningar på det egna sjukhuset. Denna kurs omfattar två utbildningsdagar och innefattar också hjälp att bedöma vad träning/utbildning på det egna sjukhuset bör innefatta, och hur det kan läggas upp.

Deltagare till denna utbildning är minst två medarbetare (läkare + sjuksköterska) från ett sjukhus; företrädesvis medarbetare med speciell kunskap och intresse för just utveckling av trauma/larmsjukvård på sjukhuset/inom regionen.

 

Kommande utbildningstillfälle för instruktörer (2-dagarskurs)

 

Under våren 2024 kommer utbildningen att ges vid 1 tillfälle:

  • Måndag och tisdag 6 – 7 maj 2024, Stockholm

 

Under hösten 2024 kommer utbildningen att ges vid 1 tillfälle:

  • Måndag och tisdag 2 – 3 december 2024, Stockholm

 

Anmälan sker till Agneta Brandt på: agnetabrandt[at]gmail.com

 

Observera att vi vill att man anmäler sig i par om en läkare och en sjuksköterska, men att det går bra att anmäla flera par från samma sjukhus!

Kurserna startar klockan 10.00 dag 1 och slutar klockan 16.00 dag 2. Vi tar inte ut någon kursavgift, men deltagarna förväntas täcka kostnader för resor själva.

Vi rekommenderar att kursdeltagaren (både till 1-dagarsutbildning på eget sjukhus och till 2-dagarsutbildning för instruktörer) sätter av cirka 4 timmar för inläsning av allt material på hemsidan. Behållningen av utbildningen är klart större om deltagaren kommer väl inläst på materialet. 

 

 

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.