Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Målet med detta kapitel är att:

  • Beskriva vad du som ledare av eller medlem i ett larmteam kan göra då du hamnar i en situation då du inte vet hur du ska göra

 

Ibland uppstår situationer under ett akutomhändertagande där du som teamledare eller teammedlem saknar kunskap och/eller erfarenhet kring hur en situation på bästa sätt ska hanteras. Det är fullt naturligt, ja till och med förväntat. Ingen enskild teammedlem kan allt, och det gäller naturligtvis även teamledaren.

I de situationer som uppstår när teamet behöver vägledning, eller beslut att förhålla sig till, samtidigt som teamledaren själv är osäker, finns några grundläggande strategier att förhålla sig till.

 

Alltid bättre med något beslut än inget beslut

Ett råd på vägen är dock följande – det är så gott som alltid bättre med ett beslut än att fastna i valet. Ett beslut kan oftast ändras senare om det visar sig vara fel, men en oförmåga att välja lämnar larmteamet på samma plats. Risken är också överhängande att väntan i sig inte för frågan framåt, utan att det svåra valet ändå sker i ett senare läge, men då till priset av förlorad tid och initiativkraft.

 

Dölj inte din okunskap/osäkerhet

Var medveten om att du som teamledare eller teammedlem mer eller mindre impulsivt kommer att vilja dölja din okunskap eller villrådighet inför ett team som förväntar sig att du har svaret. Låt inte den impulsen ta överhanden! Berätta i stället rakt hur det ligger till, även om du kanske inte direkt använder de orden.

Börja med att förklara att du är osäker på hur man bäst löser problemet, och efterfråga i stället om någon av teamets medlemmar har några förslag. Det är sannolikt att teamledarens beslutsunderlag är betydligt bättre då denne fått teamets input. Kanske väcker teamets förslag associationer till kunskap teamledaren har, men inte fick fram tidigare? Även om ingen i teamet vet, kan teamledaren fråga teamets medlemmar om hur ni kan komma vidare i frågan. Finns det någon annan att fråga utanför teamet?

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.