Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Trauma/larmteamutbildning.se har tagits fram gemensamt av en arbetsgrupp.

  • Agneta Brandt, Stockholm, Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma
  • Sofi Sarin, Malmö/Lund, Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma
  • Pär Lindgren, Växjö, Svenska Intensivvårdsregistret
  • Anders Salomonsson, Upplands Väsby, TeamRM
  • Johan Christiansson, Kalmar, Svensk Ortopedisk Förening
  • Kiku Pukk-Härenstam, Stockholm, Karolinska Institutet
  • Pelle Gustafson, Stockholm, Löf
  • Hayley Allan, Educator ATLS Sverige (avsnittet om lärande)

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har bekostat utbildningen och webb-programmet.

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.