Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Trauma/larmteamutbildning.se är ett utbildningsprogram som syftar till att öka förmågan hos landets trauma/larmteam att använda de resurser som finns används så effektivt som möjligt. Innehållet bygger på vetenskap i kombination med författargruppens mångåriga arbete i akutrum och i cockpit, samt i undervisning och träning. Webb-programmet är en del i denna utbildning.

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.